Geschiedenis Lions Rhijnhart

Lions Rhijnhart is opgericht in  november 1996 door een aantal oud-‘Junior Kamer’-leden en bestaat in 2016 dus 20 jaar. Het doel was om een actieve gemengde serviceclub te vormen met als belangrijkste kenmerken: het ondersteunen van lokale projecten, onderlinge vriendschap en gezelligheid. Rechts zie je de oprichtingsfoto van onze club in 1996.

Deze uitgangspunten zijn nu nog steeds van toepassing op onze club: waar nodig zetten we ons in voor lokale projecten of goede doelen en staan de leden ook voor elkaar klaar. Lionsclub Alphen aan den Rijn is de sponsorclub van Lions Rhijnhart. Jaarlijks vindt er een ontmoeting plaats tussen beide clubs en zij werken onder meer samen in het jaarlijks terugkerende Peace Poster project.

Achtergrondinformatie internationale Lionsorganisatie

Als antwoord op de sociale problemen ontstaan door WO I  en de snelle industralisatie, nodigde Melvin Jones, een zakenman uit Chicago, in 1917 serviceclubs in de VS uit om de ‘Associaton van Lions Clubs’ te vormen. Hij richtte zijn eerste Lionsclub op in augustus 1917 en de eerste Lions Conventie werd gehouden op 18 oktober 1917 in Dallas (Texas).  Melvin Jones werd toen de algemeen President. Volgend jaar november bestaat de internationale Lionsorganisatie 100 jaar en daaraan wordt wereldwijd aandacht geschonken. Rechts zie je het allereerste Lionslogo uit 1917.

Een serviceclub is een groep mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengt (fundraising) met als doel deze opbrengst aan goede doelen te schenken. ‘We Serve’ is het internationale motto van alle Lionsclubs in de wereld en staat voor het vinden van oplossingen voor problemen in de samenleving, het leveren va immateriële en materiële hulp en persoonlijke inzet.

Klik hier voor de geschiedenis van Lions Internationaal in powerpoint

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.